DỊCH VỤ

INDECON hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực:

– Tư Vấn Xây Dựng
– Thi Công Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng
Công Nghiệp, Thương mại
– Thi công chống mối công trình
– Đại lý chính thức sản phẩm TÂN Á ĐẠI THÀNH
– Vật liệu xây dựng, trang trí nội thất . . .

congtrinhtieubieu-03