DỊCH VỤ

INDECON hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực Tư Vấn Xây Dựng , Thi Công Xây Dựng Các Công Trình Dân Dụng & Công Nghiệp, thương mại.